Teamcoaching

Een effectieve organisatie is afhankelijk van goed functionerende teams en van mensen die hun werk succesvol uitvoeren binnen deze teams of de organisatie. Door werkdruk, onderlinge frustraties of veranderingen binnen de organisatie, is het soms lastig om de volle potentie van een team tot uiting te laten komen.

In het teamspirit programma leggen we de basis voor prettig en effectief samenwerken. In individuele- en teamsessies met de paarden krijgen de teamleden inzicht in de talenten en de valkuilen van het team, en van de teamleden afzonderlijk. Wij vinden respect, vertrouwen en openheid hierbij belangrijk, daarom besteden we veel tijd aan het kunnen geven én ontvangen van feedback. Het uiteindelijke doel van het programma is een zichzelf sturend team te creëren, waarbij elk individu zijn of haar natuurlijke plek binnen het team inneemt. Deze nieuwe vorm van samenwerken zorgt ervoor dat de team- en organisatiedoelstellingen op een effectievere manier worden behaalt, tevens zal het team beter in staat zijn zelfstandig conflicten en problemen op te lossen.

meer informatie