Waarom coachen met paarden?

Wat maakt coachen met paarden zo effectief en waardevol? Wat is er zo speciaal aan paarden wat ze tot goede coaches maakt?

Heldere feedback

Paarden beoordelen je met de nauwkeurigheid van een dier waarvan het voortbestaan volledig afhankelijk is van een juiste interpretatie van hun omgeving en hun kuddegenoten. Ze zijn een expert in het lezen van lichaamstaal. Daarnaast zijn ze uitermate gevoelig voor hoe kuddeleden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu een paard of een mens is. Immers, zodra wij de ruimte van het paard instappen worden we onderdeel van zijn ‘kudde’. Ze zijn zo gevoelig voor angst en twijfel die we zelf hebben, dat ze ons helpen de plek te vinden waar we onszelf vastzetten in bepaalde overtuigingen. Onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander wordt als onveilig ervaren. Incongruentie ontstaat wanneer we bewust of onbewust iets anders willen uitstralen dan wie we op dat moment zijn. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, krijg je heldere feedback tijdens de oefensituaties. Dit maakt dat de sessies direct naar de kern van een bepaald thema of patroon kunnen gaan. De feedback van het paard wordt door mij vertaalt zodat jij direct begrijpt waar het aansluit bij jouw thema of patroon.  Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is voor hen van levensbelang. Eigenlijk is dit voor onszelf net zo belangrijk. Door de feedback die we van paarden krijgen hierover, kunnen we veel van ze leren.

Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving, waarin de gecoachte zich gemakkelijk openstelt voor zelfonderzoek.

Ervaringsgericht

Coachen met paarden maakt het coachen ervaringsgericht omdat het de mogelijkheid biedt om te reflecteren op de innerlijke beleving en uitkomst van bepaald gedrag. Zo kom je erachter wat een bepaalde houding of gedrag voor effect heeft op de ander, in dit geval een heel eerlijk paard. Je kunt bij een paard experimenteren met nieuw gedrag of nieuwe intenties. Het moment dat er bij jou bewustwording en/of gedragsverandering optreedt, zal het paard daar immers direct weer anders op reageren. Direct ervaren in plaats van te blijven praten over.

Confucius zei ‘Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will understand’. Ervaringsgericht leren maakt dat het geleerde echt beklijfd. Het gevoel en de ervaringen in contact met het paard worden direct doorleefd.

Tijdens het uitvoeren van activiteiten met de paarden in de coachsessie ontstaan vaak metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. Metaforen zijn bijvoorbeeld contact maken, non-verbale communicatie, vertrouwen, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid en samenwerking. Deze metaforen maken inzichtelijk wat tijdens de sessie gebeurt en hoe dit zich vertaalt naar het dagelijks leven.

Out of the box

De leefomgeving van het paard maakt dat de coachingsessie letterlijk buiten de box plaatsvinden, waardoor de gecoachte gevraagd wordt uit zijn comfortzone te treden. Dat nodigt uit om op een nieuwe, frisse manier naar de zaken te kijken.

Als mensen kunnen wij veel van paarden leren. Als we de wereld meer zouden benaderen zoals paarden dat doen, denk ik dat ons bewustzijn van de wereld en de wijze waarop we daarin onze plek innemen, ons tot vollediger mens zou kunnen maken. We kunnen dan goed met anderen werken en omgaan en desondanks toch weten wanneer we voet bij stuk moeten houden.

meer informatie